Advies

Heeft u het gevoel dat uw projectorganisatie of project niet in control is, maar u kunt er de vinger niet op leggen? Hier kunnen diverse redenen aan ten grondslag liggen. PRJCTCNTRLS helpt bij het inzichtelijk maken en oplossen van knelpunten en problemen.

Op basis van onze jarenlange ervaring op het gebied van projectbeheersing en projectcontrol hebben wij specialistische producten en diensten ontwikkeld. Dat zijn geen standaard oplossingen maar handvatten omdat wij in veel gevallen al vaker met (min of meer) dezelfde vraagstukken te maken hebben gehad. Door middel van deze bewezen producten en diensten kunnen wij gestructureerd de desbetreffende thema’s onderzoeken en pijnpunten boven water halen.

In een intakegesprek kunnen onze ervaren experts perfect inschatten wat er nodig is voor uw vraagstuk. Dat kan gebaseerd zijn op onze producten en diensten en in de meeste gevallen is het maatwerk. Heeft u een vraag of worstelt u met een specifiek probleem? Vul dan het contactformulier in. Wij nemen dan spoedig contact met u op. Uw informatie wordt door ons altijd vertrouwelijk behandeld.

Producten

 • Quickscan
  Brengt de projectcontrol organisatie naar een hoger plan.
 • Riskscan
  Brengt duidelijk de risico’s van het project in kaart.
 • Capaciteitsscan
  Stelt haarfijn de benodigde capaciteitsbehoeften vast.
 • TBV-Scan
  Schetst de organisatiestructuur met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Zie ook:

Neem contact op

Onze expert

mark-thoomesMark Thoomes
mark.thoomes@prjctcntrls.nl
Meer over Mark